Perinneympäristöt ja kasvilajisto

Maatalouden perinneympäristöt, kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat eliölajistoltaan Suomen monimuotoisimpia luontotyyppejä. Samanaikaisesti ne ovat kuitenkin myös Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. Ne ovat jo pitkään harvinaistuneet maatilojen vähentyessä ja jäljelle jäävien suuntautuessa suurimuotoiseen tehotuotantoon. Perinneympäristöjä ei voi suojella jättämällä ne vuosiksi koskematta, vaan lajiston ja maiseman ylläpitäminen vaatii jatkuvaa hoitoa, kuten laidunnusta tai niittoa.

Uudisniitty kesällä

Harjun tilan mailla karja on laiduntanut lähes yhtäjaksoisesti ainakin 1600-luvulta asti. Tehomaatalousvaihetta ei ole ollut, vaan suuntautuminen maisemanhoitoon ja luomuviljelyyn alkoivat vähitellen jo 1980-luvulla. Muun muassa näistä syistä Harjun tilalle on muodostunut vuosisatojen kuluessa monipuolinen, laidunnuksesta hyötyvä kasvilajisto, joka on viimeisten 15 vuoden aikana järjestelmällisesti kartoitettu. Pohjatyön tekivät ulkopuoliset kasviasiantuntijat, ja vuodesta 2001 lähtien kartoitusta sekä seurantaa on tehnyt tilan oma väki samalla itsekin asiantuntijoiksi kasvaen.

Talon pihapiiri sekä niityt ja metsälaitumet luokiteltiin maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi vuonna 1996. Vuonna 2012 saatiin järjestettyä päivityskartoitus, jossa todettiin, että hyvän hoidon ja uusien lajilöytöjen myötä arvoluokaksi on syytä vaihtaa kaikkein korkein luokka eli valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Hoidon tärkein rahoitusmuoto on EU:n ja valtion rahoittama Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito -niminen ympäristösopimus. Vuonna 2016 solmittiin jälleen uusi viisivuotinen sopimus, jossa hoitoalue on noin 30 hehtaaria. Lähes koko maatilan alue peltoja lukuun ottamatta kuuluu hoitoalueeseen.

Rinnehaka

Putkilokasvit

Tilaltamme on löydetty 308 putkilokasvilajia, ja uusia löytyy edelleen lähes vuosittain. Huomionarvoisimpia lajeja ovat valtakunnallisesti erittäin uhanalainen saunionoidanlukko, valtakunnallisesti vaarantunut suikeanoidanlukko sekä alueellisesti uhanalaiset ahonoidanlukko, ketonoidanlukko, hentosara, pussikämmekkä, nurmilaukka, harajuuri, jänönsalaatti ja nuijasara. Lisäksi valtakunnallisesti silmälläpidettäviä lajeja ovat musta-apila, kelta-apila, ketoneilikka ja kissankäpälä.

Alla on luettelo kaikista Harjun tilalla kasvavista putkilokasveista. Niihin voit käydä tutustumassa opastetulla retkellä.

AhojäkkäräGnaphalium sylvaticum
AholeinikkiRanunculus polyanthemos
AhomansikkaFragaria vesca
AhomataraGalium boreale
AhonoidanlukkoBotrychium multifidum

Ahonoidanlukko
Ahonoidanlukko

Aho-orvokkiViola canina
AhosuolaheinäRumex acetosella
AitovirnaVicia sepium
AmerikanhorsmaEpilobium adenocaulon
HaapaPopulus tremula
HakamaakeltanoHieracium incurrens
HakamaapoimulehtiAlchemilla subcrenata
HalavaSalix pentandra
HarajuuriCorallorrhiza trifida
HarakankelloCampanula patula
HarmaaleppäAlnus incana
HarmaasaraCarex canescens
HaurasloikkoCystopteris fragilis
HeinätähtimöStellaria graminea
HentosaraCarex disperma
HernesaraCarex viridula
HevonhierakkaRumex longifolius
HieskoivuBetula pubescens
HietakastikkaCalamagrostis epigejos
HietaorvokkiViola rupestris
HiirenporrasAthyrium filix-femina
HiirenvirnaVicia cracca
HuopakeltanoPilosella officinarum
HuopaohdakeCirsium helenioides
IsokarpaloVaccinium oxycoccos
IsolaukkuRhinanthus serotinus
IsotalvikkiPyrola rotundifolia
IsovesiherneUtricularia vulgaris
JauhosavikkaChenopodium album
JokapaikansaraCarex nigra
JouhisaraCarex lasiocarpa
JouhivihviläJuncus filiformis
JuolavehnäElymus repens
JuolukkaVaccinium uliginosum
JäkkiNardus stricta
JänönsalaattiMycelis muralis
JänönsaraCarex ovalis
JärvikaislaScirpus lacustris
JärvikorteEquisetum fluviatile
JärviruokoPhragmites australis
KallioimarrePolypodium vulgare
KalliokieloPolygonatum odoratum
KalvaspiippoLuzula pallidula
KalvassaraCarex pallescens
KanervaCalluna vulgaris
KangasmaitikkaMelampyrum pratense
KannusruohoLinaria vulgaris
KarheanurmikkaPoa trivialis
KarheapillikeGaleopsis tetrahit
KarhunköynnösCalystegia sepium
KarhunputkiAngelica sylvestris
KarvakiviyrttiWoodsia ilvensis
KarviainenRibes uva-crispa
KatajaJuniperus communis
KatinliekoLycopodium clavatum
KatkeratatarPolygonum hydropiper
Kelta-apilaTrifolium aureum
KeltaliekoDiphasiastrum complanatum
KeltasaraCarex flava
KeltatalvikkiPyrola chlorantha
KetohopeahanhikkiPotentilla argentea
KetokaunokkiCentaurea scabiosa
KetoneilikkaDianthus deltoides
KetonoidanlukkoBotrychium lunaria

Ketonoidanlukko
Ketonoidanlukko

Keto-orvokkiViola tricolor
KetosilmäruohoEuphrasia stricta
KetotädykeVeronica arvensis
KetunliekoHuperzia selago
KevätleinikkiRanunculus auricomus
KevätpiippoLuzula pilosa
KieloConvallaria majalis
KiertotatarFallopia convolvulus
KiiltopajuSalix phylicifolia
KirjopillikeGaleopsis speciosa
KissankäpäläAntennaria dioica
KivikkoalvejuuriDryopteris filix-mas
KoiranheinäDactylis glomerata
KoiranheisiViburnum opulus
KoiranputkiAnthriscus sylvestris
KoiranvehnäElymus caninus
KomealupiiniLupinus polyphyllus
KonnanvihviläJuncus bufonius
KorpialvejuuriDryopteris cristata
Korpi-imarreThelypteris phegopteris
KorpikaislaScirpus sylvaticus
KorpikastikkaCalamagrostis purpurea
KorpiorvokkiViola epipsila
KorpisorsimoGlyceria lithuanica
KulleroTrollius europaeus
KultapiiskuSolidago virgaurea
KuminaCarum carvi
KurjenjalkaPotentilla palustris
KurjenkelloCampanula persicifolia
KurjenmiekkaIris pseudacorus
KuusiPicea abies
KylänurmikkaPoa annua
KäenkaaliOxalis acetosella
KäenkukkaLychnis flos-cuculi
LaidunpoimulehtiAlchemilla monticola
LampaannataFestuca ovina
LehtoarhoMoehringia trinervia
LehtohorsmaEpilobium montanum
LehtokorteEquisetum pratense
LehtokuusamaLonicera xylosteum
LehtonurmikkaPoa nemoralis
LehtopähkämöStachys sylvatica
LeskenlehtiTussilago farfara
LeveäosmankäämiTypha latifolia
LillukkaRubus saxatilis
LinnunkaaliLapsana communis
LuhtalemmikkiMyosotis scorpioides
LuhtamataraGalium uliginosum
LuhtarölliAgrostis canina
LuhtasaraCarex vesicaria
LuhtatädykeVeronica scutellata
LuhtavillaEriophorum angustifolium
LuhtavuohennokkaScutellaria galericulata
LummeNymphaea alba
LutukkaCapsella bursa-pastoris
MaariankämmekkäDactylorhiza maculata
MaitohorsmaEpilobium angustifolium
MesiangervoFilipendula ulmaria
MetsäalvejuuriDryopteris carthusiana
MetsäapilaTrifolium medium
MetsäimarreGymnocarpium dryopteris
MetsäkastikkaCalamagrostis arundinacea
MetsäkorteEquisetum sylvaticum
MetsäkurjenpolviGeranium sylvaticum
MetsälauhaDeschampsia flexuosa
MetsämaitikkaMelampyrum sylvaticum
MetsäorvokkiViola riviniana
MetsätähtiTrientalis europaea
MetsävirnaVicia sylvatica
Musta-apilaTrifolium spadiceum
MustaherukkaRibes nigrum
MustikkaVaccinium myrtillus
MustuvapajuSalix myrsinifolia
MutaluikkaEleocharis mamillata
MäkiarhoArenaria serpyllifolia
MäkitervakkoLychnis viscaria
MäntyPinus sylvestris
MäntykukkaMonotropa hypopitys
NiittyhumalaPrunella vulgaris
NiittyleinikkiRanunculus acris
NiittymaarianheinäHierochloë hirta
NiittynurmikkaPoa pratensis
NiittynätkelmäLathyrus pratensis
NiittysuolaheinäRumex acetos
NokkonenUrtica dioica
NuijasaraCarex buxbaumii
NuokkuhelmikkäMelica nutans
NuokkutalvikkiOrthilia secunda
NurmihärkkiCerastium fontanum
NurmikaunokkiCentaurea phrygia
NurmikohokkiSilene vulgaris
NurmilauhaDeschampsia cespitosa
NurmilaukkaAllium oleraceum

Nurmilaukka
Nurmilaukka

NurmipiippoLuzula multiflora
NurmipuntarpääAlopecurus pratensis
NurmirölliAgrostis capillaris
NurmitatarBistorta vivipara
NurmitädykeVeronica chamaedrys
NurmitähkiöPhleum pratense
NäsiäDaphne mezereum
OjakellukkaGeum rivale
OjakärsämöAchillea ptarmica
OravanmarjaMaianthemum bifolium
OrvontädykeVeronica serpyllifolia
PaatsamaRhamnus frangula
PaimenmataraGalium album
PalleropalpakkoSparganium glomeratum
PallosaraCarex globularis
PeltoemäkkiFumaria officinalis
PeltohanhikkiPotentilla norvegica
PeltohatikkaSpergula arvensis
PeltokaaliBrassica campestris
PeltokanankaaliBarbarea vulgaris
PeltokorteEquisetum arvense
PeltolemmikkiMyosotis arvensis
Pelto-ohdakeCirsium avense
Pelto-orvokkiViola arvensis
PeltopillikeGaleopsis bifida
PeltoretikkaRaphanus raphanistrum
PeltosaunioTripleurospermum inodorum
PeltotaskuruohoThlaspi arvense
PeltoukonnaurisErysimum cheiranthoides
PeltovalvattiSonchus arvensis
PeurankelloCampanula glomerata
PiennarmataraGalium x pomeranicum
PiennarpoimulehtiAlchemilla vulgaris
PietaryrttiTanacetum vulgare
PiharatamoPlantago major
PihasaunioMatricaria matricarioides
PihatatarPolygonum aviculare
PihatähtimöStellaria media
PihlajaSorbus aucuparia
PiikkiohdakeCirsium vulgare
PikkulaukkuRhinanthus minor
PikkulimaskaLemna minor
PikkupalpakkoSparganium natans
PikkutakiainenArctium minus
PikkutalvikkiPyrola minor
PikkuvesitähtiCallitriche palustris
PikkuvitaPotamogeton berchtoldii
PitkäpääsaraCarex elongata
PolkusaraCarex brunnescens
PolvipuntarpääAlopecurus geniculatus
PujoArtemisia vulgaris
PukinjuuriPimpinella saxifraga
PullosaraCarex rostrata
Puna-ailakkiSilene dioica
Puna-apilaTrifolium pratense
PunaherukkaRibes spicatum
PunanataFestuca rubra
PunapeippiLamium purpureum
PunasolmukkiSpergularia rubra
PuolukkaVaccinium vitis-idaea
PurovitaPotamogeton alpinus
PussikämmekkäCoeloglossum viride

Pussikämmekkä
Pussikämmekkä

PyöreälehtikihokkiDrosera rotundifolia
PäivänkakkaraLeucanthemum vulgare
PölkkyruohoArabis glabra
RaateMenyanthes trifoliata
RaitaSalix caprea
Ranta-alpiLysimachia vulgaris
RantakanankaaliBarbarea stricta
RantamataraGalium palustre
RantaminttuMentha arvensis
RantanenättiRorippa palustris
RantanurmikkaPoa palustris
RantapalpakkoSparganium emersum
RantapuntarpääAlopecurus aequalis
RantatädykeVeronica longifolia
RantavihviläJuncus alpinoarticulatus
RantayrttiLycopus europaeus
RatamosarpioAlisma plantago-aquatica
RauduskoivuBetula pendula
RentohaarikkoSagina procumbens
RentohopeahanhikkiPotentilla demissa
RentukkaCaltha palustris
RiidenliekoLycopodium annotinum
RiippasaraCarex magellanica
RohtotädykeVeronica officinalis
RohtovirmajuuriValeriana officinalis
RuokohelpiPhalaris arundinacea
RuotsinkeltanoPilosella x floribunda
RuotsinpitkäpalkoArabidopsis suecica
RuskoärviäMyriophyllum alterniflorum
RuusuruohoKnautia arvensis
RätvänäPotentilla erecta
RönsyleinikkiRanunculus repens
RöyhyvihviläJuncus effusus
SalokeltanoHieracium sylvaticum
SananjalkaPteridium aquilinum
SarjakeltanoHieracium umbellatum
SaunionoidanlukkoBotrychium matricariifolium

Saunionoidanlukko
Saunionoidanlukko

SavijäkkäräGnaphalium uliginosum
SiankärsämöAchillea millefolium
SiniheinäMolinia caerulea
SormisaraCarex digitata
SudenmarjaParis quadrifolia
SuikeanoidanlukkoBotrychium lanceolatum

Suikeanoidanlukko
Suikeanoidanlukko

SuohorsmaEpilobium palustre
SuokelttoCrepis paludosa
SuokorteEquisetum palustre
SuokukkaAndromeda polifolia
Suo-ohdakeCirsium palustre
Suo-orvokkiViola palustris
SuopursuLedum palustre
SuoputkiPeucedanum palustre
SyyläjuuriScrophularia nodosa
SyysmaitiainenLeontodon autumnalis
SärmäkuismaHypericum maculatum
TarhaomenapuuMalus domestica
TerttualpiLysimachia thyrsiflora
TervaleppäAlnus glutinosa
TesmaMilium effusum
TuhkapajuSalix cinerea
TummarusokkiBidens tripartita
TuoksusimakeAnthoxanthum odoratum
TuomiPrunus padus
TupasvillaEriophorum vaginatum
TuppisaraCarex vaginata
TähtisaraCarex echinata
TähtitalvikkiMoneses uniflora
UistinvitaPotamogeton natans
UkontatarPolygonum lapathifolium
UlpukkaNuphar lutea
VaahteraAcer platanoides
VadelmaRubus idaeus
ValkoapilaTrifolium repens
ValkolehdokkiPlatanthera bifolia
VanamoLinnaea borealis
VehkaCalla palustris
VesikuusiHippuris vulgaris
ViherjäsenruohoScleranthus annuus
ViitakastikkaCalamagrostis canescens
VillapääluikkaTrichophorum alpinum
Virpapaju – Salix aurita
Viuhkokeltano – Pilosella cymosa
VoikukkaTaraxacum officinale
VuohenputkiAegopodium podagraria
YövilkkaGoodyera repens

Yllä olevan luettelon ulkopuolelle on rajattu lajit, jotka on kylvämällä tai istuttamalla tuotu tilalle vuoden 1981 jälkeen, sekä muut piha-alueella kasvavat lajit, joiden viljelyalkuperä on ilmeinen. Viljellyistä lajeista on kuitenkin huomioitu ne, jotka ovat ilman ihmisten apua levittäytyneet yli 100 metrin päähän viljelyalueestaan (karviainen, punaherukka ja tarhaomenapuu).

Tilallamme kasvaa kylvettynä tai istutettuna myös joitakin Suomessa luonnonvaraisena esiintyviä lajeja, kuten lehtoängelmä, ukontulikukka, mäkimeirami, ahdekaunokki, keltamaite, luhtalemmikki, kissankello, metsälehmus, pähkinäpensas ja tammi.

Sammalet

Putkilokasvien lisäksi tilamme sammallajistoa on kartoitettu jo vuosien ajan. Lajeja on tunnistettu alla listatut 128, joista suurin osa on tilan ulkopuolisten asiantuntijoiden löytämiä ja määrittämiä. Huomionarvoisia ovat ainakin valtakunnallisesti vaarantunut turrisammal, alueellisesti uhanalainen ja valtakunnallisesti silmälläpidettävä polkukämmensammal sekä alueellisesti uhanalainen lehtoväkäsammal.

AhosuikerosammalBrachythecium albicans
HaapahiippasammalOrthotrichum obtusifolium
HaapasuikerosammalSciuro-hypnum populeum
HaapasuomusammalRadula complanata
HaprarahkasammalSphagnum riparium
HetealvesammalChiloscyphus polyanthos
HeterahkasammalSphagnum warnstorfii
HiekkalovisammalLophozia excisa
HietikkotierasammalRacomitrium canescens
HiirenhäntäsammalIsothecium myusuroides
HohtovarstasammalPohlia cruda
HopeahiirensammalBryum argenteum
IsokastesammalPlagiochila asplenioides
IsokorallisammalPtilidium ciliare
IsokämmensammalTritomaria quinquedentata
IsolehväsammalPlagiomnium medium
IsomyyränsammalAtrichum undulatum
IsonäkinsammalFontinalis antipyretica
JyväsvarstasammalPohlia annotina
KalliokarstasammalAndreaea rupestris
KalliokaviosammalBuxbaumia aphylla
KalliokinnassammalScapania scandica
Kallio-omenasammalBartramia pomiformis
KalliopalmikkosammalHypnum cupressiforme
KangaskarhunsammalPolytrichum juniperinum
KangaskynsisammalDicranum polysetum
KangasrahkasammalSphagnum capillifolium
KantolaakasammalPlagiothecium laetum
KantosuikerosammalSciuro-hypnum starkei
KarvakarhunsammalPolytrichum piliferum
KetohavusammalAbietinella abietina
KiiltolehväsammalPseudobryum cinclidioides
KiiltosuikerosammalBrachythecium salebrosum
KilpilehväsammalRhizomnium punctatum
KiviharmosammalHedwigia ciliata
KivikynsisammalDicranum scoparium
KivilaakasammalPlagiothecium denticulatum
KivipykäsammalBarbilophozia hatcheri
KivitierasammalRacomitrium microcarpon
KiviturkkisammalParaleucobryum longifolium
KolokiiltosammalPseudotaxiphyllum elegans
KorpikarhunsammalPolytrichum commune
KorpilehväsammalPlagiomnium ellipticum
KorpipaanusammalCalypogeia integristipula
KorpirahkasammalSphagnum girgensohnii
KoskikoukkusammalDichelyma falcatum
KoukkusuikerosammalSciuro-hypnum reflexum
KujasammalPylaisia polyantha
KuppilapasammalPellia neesiana
KyhmytorasammalCynodontium strumiferum
LaholimisammalLophocolea heterophylla
LahosammalTetraphis pellucida
LehtohaivensammalCirriphyllum piliferum
LehtokarhunsammalPolytrichastrum formosum
LehtoritvasammalAmblystegium serpens
LehtoruusukesammalRhodobryum roseum
LehtoväkäsammalCampylium protensum
LettolehväsammalRhizomnium pseudopunctatum
LettorahkasammalSphagnum teres
LettosiipisammalFissidens adianthoides
LoukkopaanusammalCalypogeia muelleriana
LuhtakuirisammalCalliergon cordifolium
MetsäkamppisammalSanionia uncinata
MetsäkerrossammalHylocomium splendens
MetsäkulosammalCeratodon purpureus
MetsälehväsammalPlagiomnium cuspidatum
MetsäliekosammalRhytidiadelphus triquetrus
MetsäpykäsammalBarbilophozia barbata
MetsäsuikerosammalSciuro-hypnum oedipodium
MäyränsammalHeterocladium dimorphum
NiittyhavusammalThuidium recognitum
NiittyliekosammalRhytidiadelphus squarrosus
NuokkukivisammalGrimmia muehlenbeckii
NuokkuvarstasammalPohlia nutans
NuorasammalPterigynandrum filiforme
NuotiosammalFunaria hygrometrica
NuppuvarstasammalPohlia andalusica
NäädänsammalPlatygyrium repens
OjarahtusammalCephaloziella divaricata
OjasiiransammalNardia scalaris
OkarahkasammalSphagnum squarrosum
PalmusammalClimacium dendroides
PikkukarvasammalDitrichum pusillum
PikkukastesammalPlagiochila porelloides
PikkulimisammalLophocolea minor
PikkumyyränsammalAtrichum tenellum
PikkupalmikkosammalHypnum pallescens
PikkuraippasammalAnastrophyllum minutum
PohjankivisammalGrimmia longirostris
PolkukämmensammalTritomaria exsectiformis
PurokinnassammalScapania undulata
PurosuikerosammalBrachythecium rivulare
PörrökynsisammalDicranum montanum
RantakeuhkosammalMarchantia polymorpha ssp. polymorpha
RantaresusammalFossombronia foveolata
RantasiipisammalFissidens osmundoides
RihmahiirensammalBryum moravicum
RikkanokkasammalOxyrrhyncium hians
RotanhäntäsammalIsothecium alopecuroides
RuskorahkasammalSphagnum fuscum
RusorahtusammalCephaloziella rubella
RyppyriippusammalNeckera oligocarpa
RyppysuikerosammalBrachythecium erythrorrhizon
RämekarhunsammalPolytrichum strictum
RöyhelösammalBlasia pusilla
SaksipihtisammalCephalozia bicuspidata
SeinäsammalPleurozium schreberi
SilmuvarstasammalPohlia bulbifera
SilotierasammalRacomitrium heterostichum
SirohiirensammalBryum elegans
SirokorallisammalPtilidium pulcherrimum
SirosuikerosammalBrachytheciastrum velutinum
SirppiluhtasammalCalliergonella lindbergii
SuikalesammalMetzgeria furcata
SuippukinnassammalScapania mucronata
SulkasammalPtilium crista-castrensis
SuonihuopasammalAulacomnium palustre
TaskulapasammalPellia epiphylla ssp. epiphylla
TikanhiippasammalOrthotrichum speciosum
TummauurnasammalAmphidium lapponicum
TurrisammalOxystegus tenuirostris
TörmähiekkasammalPogonatum urnigerum
TörrökarvasammalTrichodon cylindricus
TörrölovisammalLophozia longidens
VaalearahkasammalSphagnum centrale
VarvikkorahkasammalSphagnum russowii
ViuhkasammalHomalia trichomanoides
VäkäsirppisammalDrepanocladus polygamus

Yhteystietolaatikko